Danebu 4. - 6. JANUAR 2018

Korpset har lang tradisjon med å dra på vintertur med korpsmedlemmer og familie.

Dette er svært hyggelig og en flott anledning til å bli bedre kjent med både voksne og barn.

Korpset har reservert plass på Danebu i Aurdal for årets tur som vil fra 4. - 6. januar. Danebu ligger ca 2,5 t fra Oslo.

Vinterturen er en kombinert familie og øvingshelg. Vi håper flest mulig kan være med, inkludert foreldre og eventuelle søsken.

Vi legger opp til en musikalsk, sosial og sporty helg. På Danebu er det gode skimuligheter, både for langrenn og alpint. Musikantene øver lørdag, og så er det lagt opp til ski søndag. Foreldre og søsken som er med kan være på ski både lørdag og søndag.

Alle korpsene inviteres til å være med på turen. Barna i aspirantkorpset og juniorkorpset må ha med seg en voksen. Om voksne ikke har anledning til å være med må det gjøres avtale med en av de andre voksne som tar ansvar for ditt barn.

Informasjon og påmelding kommer snart!