Korps i skolen

Høsten 2013 startet korpset opp med et samarbeidsprosjekt med Snarøya skole - Korps i skolen.

I Korps i skolen får alle 3. klassinger musikkundervisning på et instrument i musikktimen gjennom hele skoleåret. Korpset har finansiert innkjøp av instrumenter til en hel skoleklasse (klarinetter, kornetter, tenorhorn). Barna spiller på det samme instrumentet gjennom hele skoleåret, som blir utdelt på hver musikktime.

Sammen med klassens musikklærer jobber en musikkpedagog, som er finanisert av korpset, med spesialtilpasset opplæring for å lære barna å beherske instrumentene, både blåseteknikk, grep, noter og rytmikk. 

Prosjektet har foreløpig vært svært vellykket. Læringskurven er bratt, til tross for at barna ikke får ha med seg instrumentene hjem fra skolen. Fordi det er nytt og spennende og alle står på lik linje i klassen, får vi også tilbakemelding om at prosjektet bidrar til et godt klassemiljø.

Korpset er svært glade for at skolen er positive til Korps i skolen, og kommer til å fortsette å finansiere prosjektet så lenge vi har rektor og musikklærere som er positive til dette. For korpset er dette positivt for rekrutteringen. Vi vil følge utviklingen videre!