Korpset får nytt navn

For å reflektere at korpset har barn både fra Storøya og Snarøya skole besluttet årsmøte i korpset 2. mars 2020 å bytte navn til Fornebu og Snarøya Skolekorps. 

Det nye navnet vil bli gradvis faset inn.