Dirigent for hovedkorpset:

Martin Bjørnland (i permisjon)

Tlf. 936 02 097

Mail: martinbjornland@hotmail.com

 

 

Dirigent for aspirant- og juniorkorpset:

Marianne Larsen

Tlf.:  928 59 050

Mail: mariannelarsen@hotmail.com