Historie

Det første hornorkester på Snarøya, ble startet så tidlig som i 1870. Det var en såkalt dobbeltsekstett, som hadde tilknytning til Snarøen Bruk. Korpset var i virksomhet til bruket ble nedlagt.

Det første skolekorpset ble startet 1924. Fanejunker Håkon Larsen svingte taktstokken over 13 ivrige Snarøygutter gjennom hele høsten og vinteren, og første opptreden var på fjorden med "Vassholmskøyta" for å ta imot Roald Amundsen. Og så - 17. mai! Med hvite båtluer, hvite matrosbluser og blå bukser i spissen for barnetoget - et stort øyeblikk for alle medvirkende.

I årene som fulgte, var korpset et fast innslag ved svært mange begivenheter på Snarøya, men problemer med rekruttering gjorde at korpset ble avviklet i 1933. Instrumenter og kassebeholdning ble overdratt til skolen i påvente av at noen skulle starte et nytt korps på Snarøya  

Det nåværende korpset ble startet høsten 1949 med Finn Karlsen som dirigent. Det var ikke så lett å få i gang et korps på en skole som den gang hadde bare omlag 50 elever. For å få nok musikanter tok man som første korps i Bærum også med jenter.  

Instrumenter var det så som så med, og de første uniformene bar preg av etterkrigstidens mangel på varer. Men det gikk da på et vis. Mot midten og slutten av 50-tallet, ble det en hektisk byggevirksomhet på Snarøya, og elevtallet på skolen økte raskt. Dette ga også bedre muligheter for korpset.

Medlemstallet steg raskt, bedre økonomi ga mulighet for innkjøp av nye i nstrumenter og for å skaffe musikantene bedre opplæring og øke reisevirksomheten. I 1960 fikk korpset også sin egen fane, eller banner som det den gang het.  

Fra 1960 og utover deltok korpset i en lang rekke stevner rundt om i hele Norge og i 1969 ble korpsets 20-års jubileum markert ved at det ble avholdt kretsstevne på Snarøya med ikke mindre enn 26 deltagende korps med omlag 1 600 musikanter. 

Spilleoppdragene er blitt mange og varierte i årene som fulgte. Korpstur til Halden i 1970, blant annet med konsert på Fredriksten Festning. Dette året spilte korpset også inn en kassett i et lydstudio i Oslo; Landsdelsstevne i Stavanger i 1971, med oppmarsjer og spilling rundt i hele Stavanger. Stevneplassen var Stavanger stadion, fylt til randen av korpsmusikanter fra hele landet; Korpsturer til Danmark og Sverige har det vært flere av gjennom årene.

Året 1973 blir det startet byggevirksomhet på Snarøya Skole - her blir det bygget ny gymsal, daginstitusjon, førskole og storklasserom. Dette året ble det et "omvendt" 17. maitog med avmarsj fra skolen og endestopp ved kirken. Året etter står de nye tilbyggene på skolen ferdig, korpset feirer 25 års jubileum og har i anledning jubileet skiftet ut sine gamle uniformer. Det hele blir markert i skolens nye gymsal med konsert og festligheter. Dette året arrangerer korpset for første gang "Høst-paraden", en årlig høstkonsert med korps fra Asker og Bærum, på Snarøya Skole. 

Det neste store målet er en tur til England i 1976. Dette var en tur som ga anledning til mange opplevelser for alle. Et strålende, nesten for varmt sommervær, fulgte oss på hele turen. Vi besøkte mange steder underveis, og hadde mange vellykkede spilleoppdrag på turen - blant annet en konsert i Canterbury-katedralen, som ganske sikkert er den flotteste konsertsal korpset noensinne har spilt i. Spesielt for denne turen hadde korpset satt sammen sin egen gammeldans-gruppe, som hadde trent noen uker med egen danse-lærer - et populært innslag, som ble vist flere ganger på turen. Korpset gikk nå inn i en periode hvor rekrutteringen var mindre enn avgangen, slik at korpset begynte å krympe.

Så skulle det gå noen år før neste gang korpset reiser på en større utenlandstur. Denne gangen er reisemålet den store Vikingfestivalen i Largs i Skottland. Spesielt for denne turen hadde korpset skaffet seg Vikinguniformer. En kveld på den verdenskjente Tattooen i Edinburgh var selvfølgelig med i programmet. Vi spilte også i en direkte radiosending i BBC - Radio Skottland. Avisomtale i Budstikka fikk vi - både før vi dro og etter at vi kom hjem.

Vår neste store utenlandstur går til 'Bergerac’s rike på øya Jersey i den engelske kanal året 1984. Her hadde vi blant mye annet, gateoppmarsjer, og en fin parkkonsert med mye publikum. Vi fikk også oppleve noen av de turistattraksjonene denne litt spesielle øya kan by på.

Neste gang vi reiser utenlands, setter vi kursen mot Hellas. Selve korpsturen varte en uke, men noen valgte å forlenge turen med en ukes ferie etter at korpsturen var avsluttet.

Av spilleoppdragene huskes kanskje best en konsert vi hadde etter en båttur som de fleste opplevde som "noe anstrengende" for mageregionen, konserten gikk bra likevel.

Korpsfestivaler av forskjellige slag har vi deltatt i ved flere anledninger, Korpsfestivalen i Horten, Skjærgårdsfestivalen på Tjøme, Janitsjarfestivalen på Hamar, Korpsfestivalen i Farsund bare for å nevne noen.

Så deltar vi naturligvis på korpsstevner hos våre nabokorps l Asker, Bærum og Oslo, vanligvis ett til to stevner i året. De to siste årene har vi også vært arrangør av "Høstparaden", et arrangement som går parallelt på fire-fem skoler rundt i Asker og Bærum en søndag ettermiddag i oktober / november.

Korpset har i mange år vært et naturlig innslag på Gudstjenesten i Snarøya kirke hver julaften. I kirken har vi også hatt vår tradisjonelle vårkonsert de siste årene.

Perioden 1990 - 1999

Også denne perioden har hatt de samme utfordringer som tidligere. Korpset har konkurrert med andre fritidsaktiviteter om medlemmer og det har vært stor dugnadsinnsats for at korpset skal ha en akseptabel økonomi. Medlemstallet har variert mellom 20 og 30.

De siste årene har vi hatt en tilstrømning av aspiranter som har vært svært gledelig og det synes nå som vi er på vei ut av en bølgedal. Det bør også nevnes at tidligere medlemmer og foresatte har stilt opp for å spille både på øvelser, ved konserter og turer. Men selv om medlemstallet har variert har aktiviteten vært stor.

Bortsett fra et år hvor Henriette Scheen var dirigent, har Ronny Evensen vært fast dirigent. Ronnys innsats for korpset er enorm og det er vanskelig å si hvor korpset hadde vært i dag om vi ikke hadde hatt Ronny.

Det er ingen tvil om at både skolen og nærmiljøet setter pris på korpset. Dette har vist seg gjennom den økonomiske støtte korpset har fått. Korpset har årlig fått støtte fra Snarøen Vel og Langodden Vel. Fra Snarøen Vel har korpset i tillegg fått en barytonsaksofon, noe korpset har satt stor pris på. Skolen ved FAU har bevilget penger til innkjøp av instrument og korpset har fått støtte fra Snarøya menighetspleieforening.

Korpset har vært velvillig til å stille opp ved forskjellige arrangementer som når Lions tenner julegran, åpning av Vestfjorden Seilforening, forskjellige jubileer og diverse arrangement på Fornebu mm.

Da Sjøspeiderene arrangerte avslutningsmiddag for den europeiske sjøspeiderkonferanse spilte korpset ved Speiderhytta. I tillegg til dette har det blitt holdt konsert i kirken minst en gang i året og det har blitt tradisjon at korpset spiller ved siste gudstjeneste julaften. Enkelte ganger har korpset holdt konsert alene, andre ganger sammen med andre.

En konsert ble holdt sammen med Braathens SAFE bedriftskor, en sammen med Snarøya Dixieband og korpset har hatt konsert sammen med Høvik Janitsjar. I 1997 ble korpset invitert av Evje skole til Bærum storkorps hvor 11 korps hadde fellesøvelser og avsluttende konsert i Oslo konserthus.

Men korpset har ikke bare spilt musikk. I 1990 satte vi opp musikalen Bugsy Malone sammen med Snarøya Dixieband i Sandvika Kino.

I tillegg til medaljestevner i nærområdet, på Økernbråten, Asker, Jar, Evje skole, Bekkelaget skole, Bjørndalen skole, Hønefoss (hvor korpset deltok i en konkurranse og vant Prima Vista spillingen) og flere ganger i Drøbak har vi hatt turer til:

 • 1990     Rørosfestivalen
 • 1991     København
 • 1992     Østerrike
 • 1993     Lillehammer
 • 1994     Varna i Bulgaria
 • 1995     Skjærgårdsfestivalen på Tjøme
 • 1996     Sommarland Telemark
 • 1997     Sterling Skottland
 • 1998     Kristiansand
 • 1999     Jubileumstur til Praha

Perioden fra 2000

Fra 2000 begynte korpsets aktivitet å ta seg opp igjen. Kullene ble større på skolen og spilling ble igjen en attraktiv aktivitet. Særlig bør her nevnes Ragnhild Holms innsats for å rekruttere og motivere musikanter og lærere. Gjennom styret arbeidet Ragnhild for en stadig profesjonalisering av korpsets etterhvert som medlemsmassen økte.

I 2002 ble det et generasjonsskifte i styret hvor en rekke tillitsvalgte som hadde arbeidet med korpset i en årrekke fikk avløsning blandt den økende befolkningen på skolen.

Korpset ble organsiert i fire grupper; musikkgruppe, aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Hovedkorpset var fremdeles bemannet av en rekke tidligere elever [voksne] og ville ikke fungert uten disse støttespillerne. I september 2002  har vi 12 medlemmer i hovedkorpset. Musikkgruppen består av 27 glade elever i andre klasse (2 spiller fremdeles i hovedkorpset i 2012) og aspirantkorpset av 17 musikanter (3 spiller fremdeles i hovedkorpset i 2012), et medlemstall på 56; i tillegg besto støttegruppen av 12 voksne som spiller med gjevne mellomrom.

Ved oppstart av skoleåret 2011/2012 har korpset nesten 70 medlemmer fordelt på hovedkorps (28), juniorkorps (21) og aspirantkorps (17). I tillegg startes musikkgruppe opp i vårsemesteret.

Det har vært økende aktivitet. Korpsets økonomi har gått fra helt grei via anstrengt til romslig. Støtten fra myndighetene har vært varierende og særlig liten 2005-2007. Etterhvert har støtten let, bl. a. ved at vi har fått tilskudd til lønningen gjennom Musikk- og Kulturskolen i Bærum. Fra 2009 fikk korpset massiv støtte fre at tidligere medlems ved at tippemidler fra Grasrotandelen ble allokert til korpset. I 2011 fikk korpset et generøst tilskudd på 100 000 kroner øremerket uniformer fra en innbygger på Snarøya og korpset stilte i splitter nye uniformer i 17. mai toget på Snarøya.

Samtidig har korpset store investeringsbehov i instrumenter etterhvert som både gamle instrument må skiftes og nye instrument må kjøpes til den økende medlemsmassen.

Perioden har også vært aktiv ved deltagelse på kretsmesterskap for korps og mindre grupper (kvartetter etc.). Korpset har market seg fint i konkurransene og vant Akershusmesterskapet i 3. divisjon i 2012 under ledelse av Maria Molund.

Korpset har også vært på turer. Generelt har vi forsøkt å ha en utenlandstreise annet hvert år og en innenlandsreise det andre året.

 • 2003     Gøteborg samt seminar på Tyriheim
 • 2004     Stockholm samt seminar på Tyriheim
 • 2005     Hovedkorps til London, aspirantur til Kvitfjell
 • 2006     Oppføring av "Jonas i Jungelen" på Snarøya skole
 • 2007     København
 • 2008     Sørlandets musikkfestival i Kristiansand
 • 2009     Jubileumstur til Alicante, Kvitfjelltur i januar
 • 2010     Tønsberg, Kvitfjelltur i januar
 • 2011     London, Kvitfjelltur i januar, aspirantkorpsfestival til Skien
 • 2012     Gøteborg, Kvitfjelltur i januar
 • 2013     Paris, Kvitfjelltur i januar, aspirantkorpsfestival i Skien
 • 2014     København, Kvitfjelltur i januar
 • 2015     Stockholm, Kvitfjell, aspirantkorpsfestival i Skien
 • 2016     London, Uvdal, aspirantkorpsfestival Skien
 • 2017     København, uvdal, aspirsntkorpsfedtival Skien
 • 2018     Gøteborg, Aspirantkorpsfestival Skien, Vintertur til Danebu
 • 2019     Aspirantkorpsfestival Lillehammer, Vintertur til Danebu

Korpsets utmerkelser

Korpsets Høyeste Utmerkelse består av nål for kvinner og mansjettknapper for menn. Disse er begge utført i sølv og emalje. Utmerkelsen deles ut til personer som har gjort en spesiell innsats for korpset gjennom flere år. I tillegg til nål og mansjettknapper skal det følge med et diplom som er nummerert.

 1. Bjørn Børresen
 2. Finn Karlsen
 3. Anna Karlsen
 4. Willy Karlsen
 5. Lillian Karlsen
 6. Liv Røed
 7. Olav Woltmann
 8. Roald Trosdahl
 9. Terje Bredesen
 10. Arne Melby
 11. Anne Lødrup
 12. Reidun Evensen
 13. Christine Lødrup
 14. Glenn Evensen
 15. Kirsti Raaen
 16. Kåre Berg
 17. Lise Lene Eriksen
 18. Tore Berg
 19. Ronny Evensen
 20. Reidun Scheen (også tildelt kretsens nål av 1. grad 1993)
 21. Geir Gjerland
 22. Elisabeth Nord
 23. Anette Heiberg
 24. Ingrid Gjerland
 25. Henning Heiberg
 26. Annetin Akselsen
 27. Brit Sandvik
 28. Alexander Heiberg
 29. Eivind Nord
 30. Fredrik Nord
 31. Bente Heiberg
 32. Trygve Aas
 33. Gina Grosaas
 34. Ragnhild Holm
 35. Kaja Holm Rogstad
 36. Torjus Holm Rogstad
 37. Kathrine Kirkenng Oseid
 38. Mari Stangebye
 39. Fride Marie Pedersen
 40. Kristin Åby
 41. Erlend Bjerknes
 42. Bendik Natvig Backe
 43. Kirsti Raaen Bø

Kommentarer

Geir Flatabø

03.02.2020 20:17

Gammel medlem på kornett som ble lært av Finn Karlsen for snart 60 år siden

Nyeste kommentarer

29.11 | 13:25

Hei. En kjøper av Mortensrud skolemusikkorps’ julekalender vippset ved en feil kr 150 til dere igår! Kunne dere Vippse oss tilbake? Vipps 55915. Tusen takk! Beklager!

19.09 | 07:38

Blir det noe høstloppemarked i år - 2021?

06.01 | 10:17

Vet dere om det blir noe loppemarked våren 2021? Uansett, finnes det noen mulighet for å levre inn lopper allerede nå? Mvh Nina Reiersen

08.09 | 08:00

Hei! Er det planlagt noe loppemarked for høsten 2020, eller er alt corona-utsatt?

Del denne siden