Å sette opp notestativ er ikke så lett som det ser ut til!