Termin- og vaktlister

Finn terminliste for hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps under respektive faner. Det er satt opp foreldrevakter (korpsvakt) for hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset slik at det alltid er noen voksne som hjelper til under øvelsen. Se instrukser for korpsvakt her:

Instrukser korpsvakt Hovedkorps, Juniorkorps og Aspirantkorps

 • Oppmøte på øverom til HK kl. 17:15, JK kl. 17:45 og AK 18:30  (viktig at man kommer i tide!)
 • Sette frem stoler til musikantene (snakke med dirigenten) - Gjelder HK og JK.
 • Organisere bæring av trommer. Hjelpe trommeslagerne å sette opp.
 • Få barna på plass til kl. 17.30 for HK og 18.00 for JK og 18.45 for AK.
 • Spør dirigent om hva de ønsker korpsvakten skal bidra med:
  • Kopiere noter utenfor lærerværelset.
  • Være tilstede i musikkrommet under øvelsen og hjelpe til med å roe ned «urokråker».
  • Hjelpe til å dele ut noter.
 • Korpsvakten skal være tilgjengelig/tilstede under hele øvelsen i tilfelle dirigenten trenger hjelp (inne i øvelsesrommet). Det er alltid noen som trenger hjelp med et eller annet.

HK: Pausen er ca. kl 18:30. Pausemat serveres på skolekjøkkenet. Frukt/kjeks blir kjøpt inn og levert på skolen til hver øvelse av Inger Natvig. Vi serverer vann til frukten. Plastglass, plastkanner, kaffe og vannkanne står i korpsskapet til venstre rett innenfor døren på musikkrommet. Korpsvakt for HK forbereder pausemat. Ha vann i plastkanner og sett frem frukt/kjeks på bordet på skolekjøkkenet. Frukt må event. skjæres opp. Om noe savnes; gi beskjed til Phoung (918 86 448). Etter pausen er det viktig at det ryddes ordentlig opp på skolekjøkkenet. Husk å tørke av tavlen hvis musikantene har skrevet på denne. 

 • Øvelsesrommene ryddes etter øvelsen. Gjelder HK og AK. Få gjerne musikantene til å hjelpe til med dette. Hjelp til med å bære trommeutstyr på plass. Husk å tørke av tavlen hvis det er skrevet på denne. Vinduer skal lukkes, korpsvakt har ansvar for at korpsskap er lukket (dirigenten har nøkkel), og at øvelsesrommene er strøkene etter øvelse. Gjenglemt utstyr (notestativ etc) legges i korpsskapet på musikkrommet.
 • Om det har vært gruppeøvelser hvor musikantene har øvelser i ulike rom: Sjekk at alle rom er ryddige før øvelsen er over.

Dirigenten er til stede når korpsvakten møter og vil ha låst opp øvelsesrom og skapet til korpset (i musikkrommet). Dirigentene har god oversikt og kan svare på spørsmål dersom du lurer på noe.